L'hebergeur du site ne supportant plus les albums photos, nous avons du nous diriger vers un autre système, les anciens albums peuvent etre consultés sur demande.


De host van de site ondersteunt geen fotoalbums meer, we moesten naar een ander systeem, de oude albums zijn op aanvraag te raadplegen.